ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ

Διεύθυνση: Ιωάννου Γενναδίου 14, 115 21 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 7272268, 210 7272255, 210 7272256
Κινητό: 6983 772 240Fax: 210 7272210
E-mail: politistikitautotita@yahoo.gr