ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ 1821
Α’ ΤΟΜΟΣ
Το πρώτο Συνέδριο ασχολήθηκε με τις πηγές και τις μαρτυρίες που αναφέρονται στην Ελληνική Επανάσταση.
Απομνημονεύματα, μαρτυρίες Ελλήνων και ξένων, αγγλικές και ρωσικές πηγές, καθώς και οι διαφορετικές ερμηνευτικές τάσεις για το 1821. Οι ομιλητές επισημαίνουν ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις ιστορικές πηγές και όχι σε αυθαίρετες ερμηνείες.

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Β΄ ΤΟΜΟΣ
Στον παρόντα τόμο, αναλύονται η διαχρονική συνείδηση του Ελληνικού Έθνους, ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως στηρίγματος του υποδούλου Ελληνισμού και η κοινωνική – οικονομική οργάνωση των υποδούλων. Τονίζεται η σημασία της ναυτιλίας και του θεσμού των κοινοτήτων και αναδεικνύονται μορφές όπως ο Κύριλλος Λούκαρις και ο Ευγένιος Βούλγαρης.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
Γ’ ΤΟΜΟΣ
Επιστημονικές ανακοινώσεις που αναφέρονται στα επαναστατικά κινήματα προ του 1821, όπως εκείνο του Επισκόπου Λαρίσης και Τρίκκης Διονυσίου Φιλοσόφου. Αναδεικνύεται η σημασία της θυσίας των πολυαρίθμων Νεομαρτύρων και καταδεικνύεται η σύνδεση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων. Ιδιαίτερη ενότητα αφιερώνεται στον Φωτιστή του Γένους, τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
Δ΄ ΤΟΜΟΣ
Οι ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, ο οποίος είχε αντιεκκλησιαστικές και αθεϊστικές τάσεις και του Νεοελληνικού Διαφωτισμού ή Φωτισμού, ο οποίος σεβάσθηκε την Ορθόδοξη Εκκλησία και εκφράσθηκε κυρίως από κληρικούς.
Στον παρόντα τόμο, καταγράφονται διαφορετικές απόψεις και αναδεικνύονται οι πολυσύνθετοι ιδεολογικοί παράγοντες που οδήγησαν στην Ελληνική Επανάσταση.

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Ε’ ΤΟΜΟΣ
Εκτενής αναφορά στον διεθνή περίγυρο και στα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων, που άλλοτε ενίσχυαν και άλλοτε εμπόδιζαν την προώθηση των ελληνικών δικαίων. Επίσης, αναλύεται το φαινόμενο του Φιλελληνισμού με την παρουσίαση προσώπων, μαχών και ιστορικών πηγών και καταγράφεται ο προβληματισμός για τα κίνητρα και το ιδεολογικό υπόβαθρο των Φιλελλήνων.

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤ΄ ΤΟΜΟΣ
Η θυσία του Αθανασίου Διάκου, οι ηρωϊκοί Σουλιώτες, οι Νεομάρτυρες της Ναούσης του 1822, ο Παπαφλέσσας και το Μανιάκι είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά θέματα του ΣΤ’ Συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον απαγχονισμό του Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και στον αγωνιστικό ρόλο των Ορθοδόξων κληρικών κατά την Ελληνική Επανάσταση.

ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Ζ’ ΤΟΜΟΣ
Τα Συντάγματα και οι Διακηρύξεις των Τοπικών και των Εθνικών Συνελεύσεων του Αγώνος.
Ο σεβασμός των Ελλήνων προς την Ορθόδοξη Εκκλησία. Στον παρόντα τόμο αναδεικνύεται η προέλευση του νομικού όρου: Επικρατούσα Θρησκεία.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. ΟΜΟΨΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΙΧΟΝΟΙΑ
Η´ ΤΟΜΟΣ
Παρουσιάζονται σημαντικές προσωπικότητες του Αγώνος, όπως Θ. Κολοκοτρώνης, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Αλ. Μαυροκορδάτος, Επίσκοπος Ανδρούσης Ιωσήφ, Ιεροδιάκονος Γρηγόριος Κωνσταντάς κ.α. Η ιδεολογική & κοινωνιολογική ανάλυση των αίτιων της διχόνοιας και των δύο εμφυλίων συγκρούσεων που έθεσαν σε κίνδυνο την επιτυχία της Ελληνικής Επαναστάσεως.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.  Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
Θ´ ΤΟΜΟΣ
Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στα οικονομικά του Αγώνος, στα έσοδα των πρώτων επαναστατικών κυβερνήσεων, στην πολύπλευρη προσφορά των ναυτικών & στην οικονομική διαχείριση του Ιωάννη Καποδίστρια. Η δεύτερη ενότητα μελετά τα διεθνή Πρωτόκολλα με τα οποία αναγνωρίσθηκε η Ανεξαρτησία της Ελλάδος, καθώς και την επίδραση της Ελληνικής Επαναστάσεως σε άλλα επαναστατικά κινήματα.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Ι´ ΤΟΜΟΣ
Η επίδραση που άσκησε η Ελληνική Επανάσταση στην ελληνική και διεθνή λογοτεχνία (ποίηση, μυθιστόρημα, απομνημονεύματα κ.α) καθώς και σε διάφορες μορφές της Τέχνης. Αναδεικνύονται Έλληνες και ξένοι που διακρίθηκαν στο χώρο των Γραμμάτων και των Τεχνών που εμπνεύσθηκαν από τον Αγώνα του 1821.